MA-Projecten

MA projecten zijn intergenerationele uitwisselingsprogramma’s tussen plaatselijke instellingen, zoals scholen en rusthuizen. De deelnemers worden begeleid tot de creatie van gedeelde momenten, verhalen, glimlachen,... rond artistieke activiteiten zoals tekenen, dansen, zingen, schrijven,...

 • MA projecten brengen duurzame relaties tot stand tussen plaatselijke instellingen,
 • ze hanteren een efficiënte methode: kleinschaligheid, regelmaat, wederkerigheid en maatwerk dienen als garantie voor de creatie van die duurzame verbindingen,
 • en worden begeleid door creatieve professionelen, ervaren in collectieve en artistieke praktijken,
 • voorbeelden van activiteiten zijn: beeldende kunst, koorzang, brieven schrijven en illustreren, hedendaagse dans, yoga, weven, huiswerkbegeleiding, stop-motion, film,…

Wenst u één van onze projecten op te zetten in uw school, rusthuis, dagcentrum of andere? Neem, voor alle mogelijkheden, zeker contact met ons op!

NOS PROJETS MA

Babbelenbik

Babbelenbik

Met het project BABBELENBIK, brengen we jong en oud samen rond de oudste en meest effectieve activiteit die mensen samenbrengt: de kunst van het tafelen!
Livre d’or

Gouden boek

Met het project Livre d'Or, maken jongeren portretten van de bewoners van een home.

Andere mogelijke projecten

MAternelles: een gevarieerd programma met zang, bezoeken aan bedlegerige bewoners, gezelschapspelletjes, knutselactiviteiten, filmvoorstellingen (+ debatten), uitstappen naar het park, de bibliotheek,…
koorMA: een intergenerationeel koor met een multiculturele en tijdloze repertoire. Volwassenen, kinderen, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, mensen met een handicap, geïsoleerde ouderen,… Iedereen is welkom!
Gepersonaliseerde huiswerkbegeleiding: een gepersonaliseerde huiswerkbegeleiding voor leerlingen van de lagere en middelbare school, begeleid door ouderen.
MAteliers: een gevarieerd programma om kennis te maken met hedendaagse kunst door middel van creatieve workshops en museumbezoeken.

WAAROM EEN MA PROJECT?

Voor de homes

 • MA projecten dragen bij tot een positief imago bij de lokale autoriteiten en vormen een sterk argument voor toekomstige bewoners en hun families,
 •  ze verlichten de organisatorische druk van het zorgpersoneel,
 • en leveren foto- en videomateriaal, interessant voor promotionele doeleinden,
 • bovendien worden de participerende instellingen opgenomen in onze communicatie, aldus op de radar komend van onze partners en publiek, maar ook van scholen, leerkrachten, ouders, buurtbewoners, families,…
  .

Voor de bewoners

 • MA projecten stellen participatie centraal, betrekken de bewoners in de creatie van de activiteiten en valoriseren hun initiatieven,
 • de regelmatigheid van de activiteiten (gedurende ten minste 6 weken), creëren een gewoonte, zijn een bron van plezier en dragen bij tot een beter algemeen welzijn,
 • een actief leven in een home en banden met “de buitenwereld”, helpen het isolement en de daarmee gepaard gaande psychosociale en cognitieve achteruitgang te bestrijden.
Nederlands
Dit delen