Labolobo brengt leeftijden samen in onze stad, op een creatieve en transversale manier. We bestrijden isolement en leeftijdsstereotypering. We bevorderen empathie, respect en solidariteit. Omdat we allemaal veel van elkaar kunnen leren. Omdat leeftijd geen drempel mag zijn. Omdat intergenerationele uitwisseling aan de basis ligt van een beter samenleven.

Labolobo, solidarity between generations

ATELIERS

PROJETS MA

LOUER L'ESPACE

NIEUWS

Nederlands
Dit delen